Přerušení

Náš e-shop je uzavřen z důvodu nutnosti využití autorizovaného servisu (partnera) k připojení pokladních systémů na EET. V případě Vašeho zájmu kontaktujte naší společnost nebo některého z našich autorizovaných partnerů z Vašeho okolí.

Děkujeme za pochopení.